Gabinet Psychologiczny

Dla Dzieci i Młodzieży Iwona Palicka


Moje zainteresowania zawodowe obejmują głównie neuropsychologię dziecka, a szczególnie diagnozę i terapię zaburzeń poznawczych u dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych oraz diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

W pracy terapeutycznej z dziećmi stosuję metody neurorozwojowe (m.in.Integrację Sensoryczną, Organizację Neurologiczną, pracę z odruchami pierwotnymi wg metody SallyGoddard-Blythe, Stymulacje Słuchowe, podejście Delacato) oraz podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne.

Od lutego 2004r. prowadzę działalność prywatną, jaką jest GABINET PSYCHOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, dołączając do wskiego w Poznaniu grona psychologów zajmujących się neuropsychologią dziecka. Wiecej na www.iwona-palicka.republika.pl

W czerwcu 2006r. uruchomiłam zespół gabinetów prywatnych pod wspólnym szyldem CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA, w którym skupiłam specjalistów terapii dzieci i rodziny, których cenię za wiedzę, umiejętności i kontakt z pacjentem.


PRZYJĘCIA PRYWATNE
(diagnoza i terapia psychologiczna, diagnoza i terapia integracji sensorycznej)
po uzgodnieniu telefonicznym tel.kom. 600 494 975

adres:
Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka
UCZENIE PRZEZ ZMYSŁY
Poznań-Smochowice,
ul.Oliwska 14
www.centrumdziecka.republika.pl
Serwis prowadzony
na zasadach
hobbistycznych.